2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

Αναλύσεις Νερού Τριαδίου

Κατεβάστε τα τεχνικά δελτία των αναλύσεων του νερού σε εκτυπώσιμη μορφή PDF

2017

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΤΡΙΑΔΙ – ΚΑΤΩ (ΠΑΛΙΑ) ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΤΡΙΑΔΙ – ΠΑΝΩ (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ) ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΤΡΙΑΔΙ – ΚΑΤΩ (ΠΑΛΙΑ) ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΤΡΙΑΔΙ – ΠΑΝΩ (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ) ΔΕΞΑΜΕΝΗ


2016

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΤΡΙΑΔΙ – ΚΑΤΩ (ΠΑΛΙΑ) ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΤΡΙΑΔΙ – ΠΑΝΩ (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ) ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΤΡΙΑΔΙ – ΚΑΤΩ (ΠΑΛΙΑ) ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΤΡΙΑΔΙ – ΠΑΝΩ (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ) ΔΕΞΑΜΕΝΗ


2015

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΤΡΙΑΔΙ – ΚΑΤΩ (ΠΑΛΙΑ) ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΤΡΙΑΔΙ – ΠΑΝΩ (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ) ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΤΡΙΑΔΙ – ΚΑΤΩ (ΠΑΛΙΑ) ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΤΡΙΑΔΙ – ΠΑΝΩ (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ) ΔΕΞΑΜΕΝΗ


2014

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΤΡΙΑΔΙ – ΚΑΤΩ (ΠΑΛΙΑ) ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΤΡΙΑΔΙ – ΠΑΝΩ (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ) ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΤΡΙΑΔΙ – ΚΑΤΩ (ΠΑΛΙΑ) ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΤΡΙΑΔΙ – ΠΑΝΩ (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ) ΔΕΞΑΜΕΝΗ


2013

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΤΡΙΑΔΙ – ΚΑΤΩ (ΠΑΛΙΑ) ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΤΡΙΑΔΙ – ΠΑΝΩ (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ) ΔΕΞΑΜΕΝΗ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΤΡΙΑΔΙ – ΚΑΤΩ (ΠΑΛΙΑ) ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΤΡΙΑΔΙ – ΠΑΝΩ (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ) ΔΕΞΑΜΕΝΗ


2012

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΤΡΙΑΔΙ – ΚΑΤΩ (ΠΑΛΙΑ) ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΤΡΙΑΔΙ – ΠΑΝΩ (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ) ΔΕΞΑΜΕΝΗ


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΙΑΔΙΟΥ 03-12-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΤΡΙΑΔΙΟΥ 03-12-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΙΑΔΙΟΥ 02-07-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΤΡΙΑΔΙΟΥ 02-07-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΙΑΔΙΟΥ 2-5-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΤΡΙΑΔΙΟΥ 28-3-2012