2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

Αναλύσεις Νερού Τριλόφου

Κατεβάστε τα τεχνικά δελτία των αναλύσεων του νερού σε εκτυπώσιμη μορφή PDF

2017

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΤΡΙΛΟΦΟΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΤΡΩΝΙ
ΤΡΙΛΟΦΟΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΤΡΙΛΟΦΟΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΤΡΩΝΙ
ΤΡΙΛΟΦΟΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ


2016

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΤΡΙΛΟΦΟΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΤΡΩΝΙ
ΤΡΙΛΟΦΟΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΤΡΙΛΟΦΟΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΤΡΩΝΙ
ΤΡΙΛΟΦΟΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ


2015

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΤΡΙΛΟΦΟΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΤΡΩΝΙ
ΤΡΙΛΟΦΟΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΤΡΙΛΟΦΟΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΤΡΩΝΙ
ΤΡΙΛΟΦΟΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ


2014

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΤΡΙΛΟΦΟΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΤΡΩΝΙ
ΤΡΙΛΟΦΟΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΤΡΙΛΟΦΟΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΤΡΩΝΙ
ΤΡΙΛΟΦΟΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ


2013

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΤΡΙΛΟΦΟΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΟΤΡΩΝΙ
ΤΡΙΛΟΦΟΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΤΡΙΛΟΦΟΣ – 01
ΤΡΙΛΟΦΟΣ – 02


2012

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΤΡΙΛΟΦΟΣ – 01
ΤΡΙΛΟΦΟΣ – 02


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 04-12-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 04-12-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 12-11-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 12-11-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 03-09-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 03-09-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 23-07-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 25-07-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 13-06-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 06-06-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 22-04-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 11-04-2012