2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

Αναλύσεις Νερού Βασιλικών

Κατεβάστε τα τεχνικά δελτία των αναλύσεων του νερού σε εκτυπώσιμη μορφή PDF

2018

Παράμετροι Ομάδας Α΄


2017

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΑ


2016

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΑ


2015

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΑ


2014

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΑ


2013

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΑ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΑ


2012

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΑ


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 19-12-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 19-12-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 07-11-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 19-11-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 12-09-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 12-09-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 21-08-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 22-08-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 31-07-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 26-07-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 26-06-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 18-06-2012


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 28-05-2012

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 15-05-2012