2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

Αποφάσεις ΔΕΥΑ Θέρμης

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβολίου και του Προέδρου της ΔΕΥΑ Θέρμης