Αποφάσεις Γενικού Διευθυντή 2019

Κατεβάστε τις Αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑ Θέρμης για το 2019 σε εκτυπώσιμη μορφή pdf:

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2019 – Επιφυλακή λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2019 – Επιφυλακή λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2019 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2019 – Σχετικά με την εκτύπωση εντύπων επικοινωνίας του εκπαιδευτικού προγράμματος «ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2019 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2019 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2019 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2019 – Προμήθεια ηλεκτρολογικού -ηλεκτρονικού υλικού, και αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2019 – Ορισμός καθηκόντων υπαλλήλου

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2019 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2019 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΈΤΟΥΣ 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 32/2019 – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2019 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2019 – Ορισμός καθηκόντων υπαλλήλων

ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2019 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2019 – Μετακίνηση-Απόσπαση προσωπικού

ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2019 – Πρόσληψη και τοποθέτηση προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2019 – Πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης Έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2019 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 52/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2019 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2019 – Εντολή μετακίνησης υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2019 – Απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2019 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2019 – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2019 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 73/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2019 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 79/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2019 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ SERVICE 2.500Η ΝΕΟΥ ΦΟΡΤΩΕΚΣΚΑΦΕΑ JCB

ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 87/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2019 – Συμμετοχή υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. σε επιμορφωτικό σεμινάριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2019 – Πληρωμή Προστίμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2019 – Ετοιμότητα λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων

ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 95/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 96/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 97/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 98/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2019 – Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – Ν.1892/1990 & Ν.3852/2010»

ΑΠΟΦΑΣΗ 100/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 101/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 102/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 103/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 105/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 106/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2019 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 109/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 110/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 111/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 112/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 113/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 118/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 119/2019 – Επιφυλακή αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2019 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 121/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2019 – Διαπιστωτική πράξη κατάταξης υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2019 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2019 – Μετακίνηση Υπαλλήλου

ΑΠΟΦΑΣΗ 126/2019 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 126/2019 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων ΙΝΟΧ 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2019 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 129/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 130/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 131/2019 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 133/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 134/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 136/2019 – Ορισμός ‘Συντονιστών’ χρήσης κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2019 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2019 – Ορισμός ‘Συντονιστή Φιλόδημου’

ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 140/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 141/2019 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 142/2019 – Παράταση Προμήθειας Προμήθεια ειδών καθαριότητας 2018-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2019 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2019 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 152/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 153/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 154/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2019 – Έγκριση πληρωμής δαπάνης ΔΕΔΔΗΕ τριών νέων παροτών αντλιοστασίων λσμάτων Καρδίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 156/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 157/2019 – Τοποθέτηση Υπαλλήλου

ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2019 – Ετοιμότητα ανθρώπινου δυναμικού

ΑΠΟΦΑΣΗ 159/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ 161/2019 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας