Αποφάσεις Γενικού Διευθυντή 2020

Κατεβάστε τις Αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑ Θέρμης για το 2020 σε εκτυπώσιμη μορφή pdf:

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2020 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2020 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2020 – Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2020 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2020 – Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2020 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2020 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2020 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2020 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2020 – Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2020 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας υποβρύχιου συγκροτήματος

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2020 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας υποωρύχιου ηλεκτροκινητήρα και αντλίας γεώτρησης ΦΙΛΟΘΕΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2020 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΝ ΦΟΡΤΩΕΚΣΚΑΦΕΑ JCB ΜΕ-134880

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2020 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2020 – Απευθείας ανάθεση εργασιών με τίτλο: ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Α1-1 ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2020 – Απευθείας ανάθεση εργασιών με τίτλο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΜΟΝΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΗΥΑΤΤ ΣΤΟ ΔΔ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2020 – Απευθείας ανάθεση εργασιών με τίτλο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 75ΗΡ, ΑΠΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2020 – Απευθείας ανάθεση εργασιών με τίτλο: ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΙ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2020 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΩΕΚΣΚΑΦΕΑ JCB ΜΕ-1154577

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2020 – Απευθείας ανάθεση εργασιών με τίτλο: ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2020 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΙΑ 7709 & ΝΙΒ 9762

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2020 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού της ΔΕΥΑΘ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2020 – Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: “Προληπτική Απολύμανση 2020 στα πλαίσια πρόληψης διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19 των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2020 – Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια ειδών προστασίας στα πλαίσια πρόληψης διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19”

ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2020 – Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: “Προληπτική Απολύμανση συνολικού στόλου οχημάτων της ΔΕΥΑ Θέρμης στα πλαίσια πρόληψης διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19”

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2020 – Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: “Επισκευή σχαρών ομβρίων υδάτων στην Κοινότητα Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης”

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2020 – Εκτέλεση Εργασιών: Διαμόρφωση χώρων αντλιοστασίων και δεξαμενών

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2020 – Εκτέλεση Εργασιών: ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΟΡΤΩΕΚΣΚΑΦΕΑ JCB, ME-1154577

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2020 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΗΥ-7129, ΝΗΥ-4948 ΚΑΙ ΝΗΥ-6445

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2020 – Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: “Επισκευή σχαρών ομβρίων υδάτων στην Κοινότητα Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης”

ΑΠΟΦΑΣΗ 32/2020 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2020 – Παράταση μετακίνησης προσωπικού

ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2020 – Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ “ΝΕΑΣ” ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2020 – Απευθείας ανάθεση εργασιών με τίτλο: ΑΝΕΛΚΥΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ “Νο 2” ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2020 – Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών απεντόμωσης – μυοκτονίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2020 – Ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε υπάλληλο της ΔΕΥΑΘ στα πλαίσια αντιμετώπισης των ειδικών συνθηκών λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19

ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2020 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2020 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΝΙΑ-8116

ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2020 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΝΗΧ-7701

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2020 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2020 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΝΖΖ-9407

ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2020 – Παράταση σύμβασης προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2019”

ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2020 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΤΩΕΚΣΚΑΦΕΑ VENIERI ME-91654

ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2020 – Εγγραφή της ΔΕΥΑ Θέρμης σε ηλεκτρονική βάση πληροφοριών δημοσίων συμβάσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2020 – Απευθείας ανάθεση εργασιών με τίτλο: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΛΑΚΚΙΑΣ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2020 – Ανανέωση σύμβασης υποστήριξης των προγραμμάτων λογισμικού

ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2020 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2020″ και απευθείας ανάθεση αυτών”

ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2020 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2020 – Έγκριση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ αμαξώματος του ΝΙΑ-8116” και απευθείας ανάθεση αυτών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2020 – Προμήθεια έξι τηλεφωνικών συνδέσεων για την ανάγκη τηλεπικοινωνιών των δεξαμενών ύδρευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 52/2020 – Συντήρηση Κλιματιστικών Μονάδων

ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2020 – Ανάθεση εργασιών με τίτλο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2020 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Νο 3, ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΡΝΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2020 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2020 – Ανάθεση υπηρεσιών έρευνας και δήλωσης ακινήτων στο Κτηματολόγιο

ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2020 – Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου

ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2020 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Νο 1, ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ “ΓΑΒΡΙΛΗ” Κ.ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2020 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ “ΚΥΦΩΝΙΔΗ” ΤΡΙΛΟΦΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2020 – ΑΝΕΛΚΥΣΗ Υ/Σ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Σ4 ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2020 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΤΑΙΝΙΩΝ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2020 – ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΝΕΑ ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ Α2 ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2020 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΩΕΚΣΚΑΦΕΑ ΤΥΠΟΥ JCB ME-115477

ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2020 – Χορήγηση Κλιμάκιων Υπαλλήλων

ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2020 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2020 – ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (BACKUP)

ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2020 – Ετοιμότητα ανθρώπινου δυναμικού

ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2020 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2020 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: “Διαχείριση της ιστοσελίδας της ΔΕΥΑ Θέρμης και ανοιχτή διάθεση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σύμφωνα με τον Νόμο 4305/2014”

ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2020 – Απευθείας ανάθεση εργασιών με τίτλο: “Συντήρηση Η/Μ γεωτρήσεων αντλιοστασίων ΔΕ Μίκρας” (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΗΖ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ – ΚΑΡΔΙΑΣ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2020 – Παράταση σύμβασης προμήθειας με τίτλο: “ΦΟΡΤΩΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2019-20”

ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2020 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Κ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 73/2020 – Συμμετοχή υπαλλήλων της ΔΕΥΑ Θέρμης σε επιμορφωτικό σεμινάριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2020 – Απευθείας ανάθεση εργασιών με τίτλο: Τεχνική υποστήριξη λογισμικού

ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2020 – Απευθείας ανάθεση εργασιών με τίτλο: “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΗΥΑΤΤ ΘΕΡΜΗΣ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2020 – Ετοιμότητα ανθρώπινου δυναμικού

ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2020 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2020 – Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 79/2020 – Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2020 – Συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων όλων των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2020 – Επισκευή του οχήματος VITO ΝΙΒ-9762

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2020 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΣΔΑ ΣΟΥΡΩΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2020 – Παράταση σύμβασης προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019”

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2020 – Ανάθεση εργασιών με τίτλο: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2020”

ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2020 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΩΕΚΣΚΑΦΕΑ τύπου JCB ME-134880

ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2020 – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 87/2020 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2020 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια Υποβρύχιου Κινητήρα Αντλιοστασίου Α1 Πλαγιαρίου, ΔΕ Μίκρας”

ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2020 – Απευθείας ανάθεση εργασιών με τίτλο: “Επισκευή σχαρών ομβρίων υδάτων οικισμών Περιστεράς και Κ.Σχολαρίου, του Δήμου Θέρμης”

ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2020 – Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: “Παροχή υπηρεσίας Επιθεώρησης Πιστοποίησης Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015”

ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2020 – Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Νο 1, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2020 – Έγκριση και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια γάλακτος έτους 2020”

ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2020 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού ΣΟΧ1/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2020 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020”

ΑΠΟΦΑΣΗ 95/2020 – Απευθείας ανάθεση εργασιών με τίτλο: “Μεταφορά πόσιμου νερού στην Τ.Κ. Μονοπηγάδου”

ΑΠΟΦΑΣΗ 96/2020 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 97/2020 – Ανέλκυση και επανατοποθέτηση νέου υποβρύχιου συγκροτήματος γεώτρησης Ρέματος Πλαγιαρίου, Δ.Ε. Μίκρας

ΑΠΟΦΑΣΗ 98/2020 – Προμήθεια αντλίας στο φράγμα Κ.Σχολαρίου, Δ.Ε. Μίκρας

ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2020 – Προμήθεια Υποβρυχίου συγκροτήματος γεώτρησης Τριγώνου Πλαγιαρίου, Δ.Ε. Μίκρας

ΑΠΟΦΑΣΗ 100/2020 – Προμήθεια Υποβρυχίου συγκροτήματος γεώτρησης Σ1 Συνδέσμου, Δ.Ε. Βασιλικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 101/2020 – Σύνταξη τεύχους λειτουργίας υποδοχής βοθρολυμάτων ΕΕΛ Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 102/2020 – Επισκευή των οχημάτων: ΝΗΥ 4948, ΝΗΥ 6478, ΝΙΟ 8184, ΝΗΥ 7129, ΝΗΙ 1502

ΑΠΟΦΑΣΗ 103/2020 – Συμμετοχή υπαλλήλου της Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Θέρμης σε επιμορφωτικό σεμινάριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2020 – Συμμετοχή υπαλλήλων της Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Θέρμης σε επιμορφωτικό σεμινάριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 105/2020 – Δαπάνη αναδάσωσης για την κατασκευή δεξαμενής στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου “Ύδρευση Περιοχής Επέκτασης Οικισμού Θέρμης Δήμου Θέρμης (Εξωτερικό Δίκτυο)”

ΑΠΟΦΑΣΗ 106/2020 – Επισκευή του ΝΙΒ-1154 Ι.Χ. Φορτηγό

ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2020 – Επισκευή οχημάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2020 – Συμμετοχή υπαλλήλου της ΔΕΥΑ Θέρμης σε επιμορφωτικό σεμινάριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 109/2020 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών με τίτλο: “ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 110/2020 – Προμήθεια Υποβρύχιου συγκροτήματος – Καθαρισμός Γεώτρησης Λακκιάς (υδροδότηση Κ.Περιστεράς), Δ.Ε. Βασιλικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 111/2020 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 112/2020 – Ανάκληση της με αριθμό 103.2020 απόφασης Γεν. Δ/ντη αναφορικά με “Συμμετοχή υπαλλήλου της Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Θέρμης σε επιμορφωτικό σεμινάριο”

ΑΠΟΦΑΣΗ 113/2020 – Δαπάνη αναδάσωσης για την τοποθέτηση υδατοδεξαμενής ύδρευσης και κλειστού αγωγού επί δημοτικών δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, στο λόφο Αγία Άννα Κοτρώνι Τριλόφου, της ΔΕ μίκρας του Δήμου Θέρμης, της ΠΕ Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2020 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών με τίτλο: “ΦΥΛΑΞΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2020 – Προμήθεια έξι τηλεφωνικών συνδέσεων για την ανάγκη τηλεπικοινωνιών των αντλιοστασίων λυμάτων Τριλόφου – Καρδίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2020 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ Ν2 ΕΕΛ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2020 – Προμήθεια Υποβρύχιου Κινητήρα Α1 αντλίας Πλαγιαρίου, Δ.Ε. Μίκρας

ΑΠΟΦΑΣΗ 118/2020 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 119/2020 – Απευθείας ανάθεση εργασίας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2020 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 121/2020 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ JET N2 ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ Ν2 ΕΕΛ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2020 – Απολύμανση εσωτερικών χώρων και οχημάτων της ΔΕΥΑ Θέρμης στα πλαίσια πρόληψης διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19

ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2020 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2020 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας φωτοαντιγραφικού μηχανήματος με ικανότητες δικτυακού εκτυπωτή με scan

ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2020 – Απευθείας ανάθεση παροχής ευρυζωνικής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο για το νέο κτίριο της ΔΕΥΑ Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 126/2020 – Επισκευή των οχημάτων ΝΙΑ7709, ΝΗΒ 7838, ΝΗΥ 6445

ΑΠΟΦΑΣΗ 127/2020 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2020 – Επισκευή οχήματος ΝΗΙ 3183 Ι.Χ. ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 129/2020 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 130/2020 – Αποστολή οχλήσεων – ειδοποιήσεων καθυστερημένων οφειλών ύδρευσης-αποχέτευσης-άρδευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 131/2020 – Χορήγηση κλιμακίων υπαλλήλων

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2020 – Ανάθεση ταχυδρομικών υπηρεσιών – Αποστολή οχλήσεων – ειδοποιήσεων καθυστερημένων οφειλών ύδρευσης-αποχέτευσης-άρδευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 133/2020 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 134/2020 – Προμήθεια ανταλλακτικών για VENIERI ME 91654

ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2020 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΪΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 136/2020 – Επισκευή οχήματος ΝΗΧ 1997

ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2020 – Απευθείας ανάθεση εργασιών με τίτλο: “Ανάγνωση και καταμέτρηση υδρομέτρων ΔΕ Θέρμης” και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2020 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2020 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης συναγερμού στο νέο κτίριο της ΔΕΥΑΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ 140/2020 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ”