Αποφάσεις Γενικού Διευθυντή 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2021 – Προμήθεια εντύπων βεβαιώσεως λογαριασμών

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2021 – Αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” στην πρόσκληση ΑΤ 12 “Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους”

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2021 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2021 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2021 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2021 – ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2021 – ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΑΦΙΩΝ ΤΥΠΟΥ DEXION ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2021 – Ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ‘ΜΑΝΕΤΑ’ Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2021 – Ανάθεση προμήθειας εντύπων βεβαιώσεως λογαριασμών και φακέλων αποστολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2021 – ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2021 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2021 – Επισκευή οχημάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2021 – Επισκευή οχημάτων ΝΙΑ8116, ΝΗΥ7129, ΝΗΜ9218, ΝΗΜ9219

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2021 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2021 – Προμήθεια ειδών καθαριότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2021 – Ανάθεση υπηρεσίας φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2021 – Απευθείας ανάθεση προμήθεια με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Α.ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2021 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια εξαρτημάτων επιπλοποιίας”

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2021 – Χορήγηση κλιμακίων υπαλλήλων

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2021 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2021 – Επισκευή του οχήματος ΝΗΥ 4948

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2021 – Επισκευή του ΝΙΒ-1154 Ι.Χ. Φορτηγό

ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2021 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2021 – Επισκευή οχημάτων ΝΙΑ 7709, ΝΗΜ 9219, ΝΗΒ 7838

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2021 – Ανανέωση σύμβασης υποστήριξης των προγραμμάτων λογισμικού

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2021 – Συμμετοχή υπαλλήλων της ΔΕΥΑ Θέρμης σε επιμορφωτικό σεμινάριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2021 – Προμήθεια γαντιών προστασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2021 – Υπηρεσία τηλεματικής διαχείρισης στόλου

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2021 – Επισκευή του οχήματος ΝΗΥ 6445

ΑΠΟΦΑΣΗ 32/2021 – Ανάθεση προμήθειας γαντιών προστασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2021 – Προμήθεια Υποβρυχίου κινητήρα γεώτρησης Ν2 Βασιλικών, Δ.Ε. Βασιλικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2021 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ “ΚΑΡΑΜΒΑΛΑΣΗ” Κ.ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2021 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2021 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2021 – Προμήθεια self tests

ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2021 – Επισκευή οχημάτων ΝΗΙ1502, ΝΗΜ9219

ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2021 – Απευθείας ανάθεση εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού σε αντλιοστάσια της ΔΕΥΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2021 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας περιφερειακών (Η-Υ) – αναλωσίμων (Η-Υ) και ανιχνευτή χαρτονομισμάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2021 – Προμήθεια self test

ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2021 – Απευθείας ανάθεση εργασιών με τίτλο “ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2021 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια Υποβρύχιου συγκροτήματος κεντρικής δεξαμενής Πλαγιαρίου”

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2021 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2021 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο “Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύνταξη φακέλου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ‘Αξονας Προτεραιότητας 14”

ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2021 – Επισκευή του οχήματος ΝΙΑ8116

ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2021 – Καταβολή εγγύησης νέας παροχής ηλεκτροδότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2021 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΩΝ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2021 – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ “ΡΕΜΑ” ΤΡΙΛΟΦΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 52/2021 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΟΕΚΣΚΑΦΕΑ τύπου JCB 3CX ΜΕ 115477

ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2021 – Επισκευή οχήματος ΝΗΧ 1997

ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2021 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2021 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΟΕΚΣΚΑΦΕΑ τύπου JCB ΜΕ 134880

ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2021 – Απευθείας ανάθεση εγκατάστασης τριών συστημάτων συναγερμού σε αντλιοστάσια της ΔΕΥΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2021 – Κατανομή θέσεων Ο.Ε.Υ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2021 – Κατανομή προσωπικού

ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2021 – Επισκευή οχημάτων ΝΗΜ 9219 & ΝΑΙ 8116

ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2021 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΙ-ΓΙΑΝΝΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2021 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ FOUR – SEASON

ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2021 – Επισκευή οχήματος ΝΗΜ 9218

ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2021 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2021 – Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή για την επίδοση εγγράφου

ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2021 – Ετοιμότητα ανθρώπινου δυναμικού

ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2021 – Απευθείας ανάθεσης εργασιών με τίτλο: Τεχνική υποστήριξη λογισμικού

ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2021 – Ετοιμότητα ανθρώπινου δυναμικού

ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2021 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ‘ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2021 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αντλίας και επισκευή κινητήρα αρδευτικής γεώτρησης Αγίας Παρασκευής, Δ.Ε. Βασιλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2021 – Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2021 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες πραγματογνωμοσύνης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2021 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια νέου αντλητικού συγκροτήματος και καθαρισμός υδρευτικής γεώτρησης Σαρρή, της Δ.Ε. Μίκρας’»

ΑΠΟΦΑΣΗ 73/2021 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κινητήρα και αντλίας Δεξαμενής Τακάν»

ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2021 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2021 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: ‘ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ’

ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2021 – Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Προσωπικού της ΔΕΥΑ Θέρμης 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2021 – Έγκριση και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος έτους 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ 79/2021 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2021 – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2021 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες πραγματογνωμοσύνης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2021 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2021 – Συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων όλων των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2021 – Επισκευή οχήματος ΝΗΧ 1997

ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2021 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΟΕΣΚΑΦΕΑ τύπου JCB 3CX ΜΕ 134880

ΑΠΟΦΑΣΗ 87/2021 – Ανανέωση σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης ̈απώλειας χρημάτων ̈

ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2021 – Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας εντύπων βεβαιώσεων λογαριασμών & φακέλων αποστολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2021 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΟΕΣΚΑΦΕΑ VENIERI 91654

ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2021 – Ανανέωση εγγραφής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών “www.npid.gr”

ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2021 – Απευθείας ανάθεση εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού σε αντλιοστάσιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.-Δ.Ε. Μικρας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2021 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2021 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Εργαλείων Χειρός Έτους 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2021 – Ανάκληση της με αριθμό 87/2021 απόφασης Γενικού Διευθυντή

ΑΠΟΦΑΣΗ 95/2021 – Ανανέωση σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης ̈απώλειας χρημάτων ̈

ΑΠΟΦΑΣΗ 96/2021 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «ΈΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 97/2021 – Σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης ̈απώλειας χρημάτων ̈

ΑΠΟΦΑΣΗ 98/2021 – Επισκευή οχημάτων: ΝΗΒ 7838, ΝΗΥ 7130, ΝΙΑ 7709, ΝΗΥ 6478, NHX 7701

ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2021 – Επισκευή οχημάτων: ΝΗΧ 1997, ΝΗΙ 1502

ΑΠΟΦΑΣΗ 100/2021 – Ανάθεση προμήθειας εντύπων βεβαιώσεως λογαριασμών και φακέλων αποστολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 101/2021 – Συμμετοχή υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης σε επιμορφωτικό σεμινάριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 102/2021 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 103/2021 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: ́Προμήθεια προστατευτικών γραφείου και επιγραφών δρόμου’

ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2021 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: ́ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 105/2021 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 106/2021 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2021 – Τοποθέτηση Υπαλλήλου

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2021 – Ανάθεση σύνταξης μελετών

ΑΠΟΦΑΣΗ 109/2021 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ 110/2021 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 111/2021 – Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή για την επίδοση εγγράφου

ΑΠΟΦΑΣΗ 112/2021 – Ανάθεση υπηρεσίας φύλαξης τριών αντλιοστασίων της Δ.Ε.Υ.Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 113/2021 – Ανάθεση υπηρεσίας φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2021 – Απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας ετών 2022-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2021 – Απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2021 – Απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών Χημικής Ανάλυσης Αρδευτικών Γεωτρήσεων 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2021 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2021» και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 118/2021 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΤΑΣΗΣ» και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 119/2021 – Καταβολή εγγύησης νέων παροχών ηλεκτροδότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2021 – Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή για την επίδοση εγγράφου

ΑΠΟΦΑΣΗ 121/2021 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2021 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ “ΡΕΜΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ” Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2021 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ «ΣΤΕΡΝΑΣ» Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2021 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ “ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ” Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2021 – Ανάθεση εργασιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ»