Αποφάσεις Γενικού Διευθυντή 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2021 – Προμήθεια εντύπων βεβαιώσεως λογαριασμών

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2021 – Αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” στην πρόσκληση ΑΤ 12 “Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους”

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2021 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2021 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2021 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2021 – ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2021 – ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΑΦΙΩΝ ΤΥΠΟΥ DEXION ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2021 – Ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ‘ΜΑΝΕΤΑ’ Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2021 – Ανάθεση προμήθειας εντύπων βεβαιώσεως λογαριασμών και φακέλων αποστολής

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2021 – ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2021 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2021 – Επισκευή οχημάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2021 – Επισκευή οχημάτων ΝΙΑ8116, ΝΗΥ7129, ΝΗΜ9218, ΝΗΜ9219

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2021 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2021 – Προμήθεια ειδών καθαριότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2021 – Ανάθεση υπηρεσίας φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2021 – Απευθείας ανάθεση προμήθεια με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Α.ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2021 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια εξαρτημάτων επιπλοποιίας”

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2021 – Χορήγηση κλιμακίων υπαλλήλων

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2021 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2021 – Επισκευή του οχήματος ΝΗΥ 4948

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2021 – Επισκευή του ΝΙΒ-1154 Ι.Χ. Φορτηγό

ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2021 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2021 – Επισκευή οχημάτων ΝΙΑ 7709, ΝΗΜ 9219, ΝΗΒ 7838

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2021 – Ανανέωση σύμβασης υποστήριξης των προγραμμάτων λογισμικού

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2021 – Συμμετοχή υπαλλήλων της ΔΕΥΑ Θέρμης σε επιμορφωτικό σεμινάριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2021 – Προμήθεια γαντιών προστασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2021 – Υπηρεσία τηλεματικής διαχείρισης στόλου

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2021 – Επισκευή του οχήματος ΝΗΥ 6445

ΑΠΟΦΑΣΗ 32/2021 – Ανάθεση προμήθειας γαντιών προστασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2021 – Προμήθεια Υποβρυχίου κινητήρα γεώτρησης Ν2 Βασιλικών, Δ.Ε. Βασιλικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2021 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ “ΚΑΡΑΜΒΑΛΑΣΗ” Κ.ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2021 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2021 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2021 – Προμήθεια self tests

ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2021 – Επισκευή οχημάτων ΝΗΙ1502, ΝΗΜ9219

ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2021 – Απευθείας ανάθεση εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού σε αντλιοστάσια της ΔΕΥΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2021 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας περιφερειακών (Η-Υ) – αναλωσίμων (Η-Υ) και ανιχνευτή χαρτονομισμάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2021 – Προμήθεια self test

ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2021 – Απευθείας ανάθεση εργασιών με τίτλο “ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΜΗΣ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2021 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια Υποβρύχιου συγκροτήματος κεντρικής δεξαμενής Πλαγιαρίου”

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2021 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2021 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο “Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύνταξη φακέλου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ‘Αξονας Προτεραιότητας 14”

ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2021 – Επισκευή του οχήματος ΝΙΑ8116

ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2021 – Καταβολή εγγύησης νέας παροχής ηλεκτροδότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2021 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΩΝ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2021 – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ “ΡΕΜΑ” ΤΡΙΛΟΦΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 52/2021 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΟΕΚΣΚΑΦΕΑ τύπου JCB 3CX ΜΕ 115477

ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2021 – Επισκευή οχήματος ΝΗΧ 1997

ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2021 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2021 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΟΕΚΣΚΑΦΕΑ τύπου JCB ΜΕ 134880

ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2021 – Απευθείας ανάθεση εγκατάστασης τριών συστημάτων συναγερμού σε αντλιοστάσια της ΔΕΥΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2021 – Κατανομή θέσεων Ο.Ε.Υ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2021 – Κατανομή προσωπικού

ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2021 – Επισκευή οχημάτων ΝΗΜ 9219 & ΝΑΙ 8116

ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2021 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΙ-ΓΙΑΝΝΗ