Αποφάσεις Γενικού Διευθυντή 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2023 – Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Προσωπικού της ΔΕΥΑ Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2023 – Ανανέωση εγγραφής της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών www.4412.gr της ΔΗΜΟΣΝΕΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2023 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΝΗΒ 7838

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2023 – Ετοιμότητα προσωπικού για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2023 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2023 – Τοποθέτηση Υπαλλήλου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2023 – Συμμετοχή υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης σε επιμορφωτικό σεμινάριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2023 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΗΥ 6445 ΚΑΙ ΝΗΥ 4948

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2023 – Συμμετοχή υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης σε επιμορφωτικό σεμινάριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΡ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΒ ΚΑΡΔΙΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2023 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΕ (4) ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης λογισμικού ΤΡΙΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΥΑΘ 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας φύλαξης τριών αντλιοστασίων της Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας φύλαξης των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2023 – Συμμετοχή υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης σε επιμορφωτικό σεμινάριο – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΝΕΟΥ (ΟΠΣ) ΕΣΠΑ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2023 – Συμμετοχή υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης σε ενδοεπιχειρησιακό επιμορφωτικό σεμινάριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2023 – Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2023 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2023 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2023 – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2023 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΚΡ 7420

ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2023 – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2023 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣ RF»

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2023 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 32/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2023 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ NIA 7709

ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2023 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ NIA 7709

ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ: Α) ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ ΚΑΙ Β) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ (Β ́ΦΑΣΗ)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2023 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ NHB 7838 ΚΑΙ ΝΗΒ 9219

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2023 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ Η/Κ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ‘ΚΟΤΡΩΝΙ’ ΤΗΣ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2023 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΗΥ 4948, ΝΗΥ 6446 ΚΑΙ ΝΖΟ 8184

ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2023 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015»

ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2023 – Συμμετοχή υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης σε επιμορφωτικό σεμινάριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2023 – Απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ EPSILONNET»

ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2023 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017 ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΥΑΘ 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2023 – Καταβολή αποζημίωσης εκπροσώπου ΤΕΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2023 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ Η/Κ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ‘ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΥ’ ΤΗΣ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2023 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ Η/Κ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ‘ΠΑΠΠΑ’ ΤΗΣ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 52/2023 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2023 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2023 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2023 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2023» και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΑΘ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2023 – Εξουσιοδότηση υπαλλήλου διαχείρισης

ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2023 – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 81028

ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2023 – Ετοιμότητα προσωπικού για την αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων

ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2023 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΔΔΗΕ ΣΤΗ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2023 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ‘ΑΝΔΡΟΝΗ’, ΤΡΙΛΟΦΟΥ, ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ‘ΣΤΕΡΝΑ’, Ν. ΡΥΣΙΟΥ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2023 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2023 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΝΙΒ 9762

ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2023 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΡΟΤΣΑΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΝΗΜ 9219

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ‘ΑΙ ΓΙΑΝΝΗ’ ΤΗΣ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ‘ΑΙ ΓΙΑΝΝΗ’ ΤΗΣ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ‘Α2 ΤΡΙΓΩΝΟΥ’ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ Η/Κ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ‘FOUR SEASON’ ΤΗΣ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 73/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΚΑΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2023 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 79/2023 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER 24TH EDITION

ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2023 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2023 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2023 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ

ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2023 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ Η/Κ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΤΗΣ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2023 – Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή για την επίδοση αγωγής

ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2023 – Ανάθεση προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 87/2023 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2023 – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ (Β ́ΦΑΣΗ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2023 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΖΟ 8184, ΝΗΥ 6445, ΝΗΥ 6446, ΝΗΜ 9218, ΝΗΒ 7838

ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2023 – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ WWW.NPID.GR ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΝΕΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2023 – ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Γ ́ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ 2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2023 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ Η/Κ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ‘ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ’, ΤΗΣ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2023 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΥΚΕΤΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 95/2023 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΚΑΡΑΜΒΑΛΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 96/2023 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 97/2023 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤHMATΩN ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ‘ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ’, ‘ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ’, ΤΗΣ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 98/2023 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ Η/Κ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΚΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ FOUR SEASON N1 ΤΗΣ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2023 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ‘ΖΑΧΑΡΗ’ ΚΑΙ ‘ΚΑΡΑΜΒΑΛΑΣΗ’ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 100/2023 – Ανάθεση προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΙΚΑ Ν. ΡΥΣΙΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 101/2023 – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 102/2023 – ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 103/2023 – Ετοιμότητα προσωπικού για την αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων

ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2023 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 105/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 106/2023 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΒΙΟΥ Η/Κ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗ ΤΗΣ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2023 – Ανάθεση προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ INVERTER ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Α2 ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 109/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο « ́ΈΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ (Α ́ ΦΑΣΗ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 110/2023 – Ετοιμότητα προσωπικού για την αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων

ΑΠΟΦΑΣΗ 111/2023 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΙΙΚΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ ΕΕΛ 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 112/2023 – Τοποθέτηση Υπαλλήλων

ΑΠΟΦΑΣΗ 113/2023 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2023 – AΑνάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ»AAAAA

ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2023 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2023 – Έγκριση έκδοσης εισιτηρίων μετάβασης- επιστροφής για συμμετοχή εκπροσώπων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΥΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2023 – Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Προσωπικού της ΔΕΥΑ Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 118/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 119/2023 – Ετοιμότητα προσωπικού για την αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων

ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2023 – Εγγραφή της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών www.4412.gr της ΔΗΜΟΣΝΕΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ 121/2023 – Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2023 – ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ibill

ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2023 – Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Ν2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Β ΚΑΡΔΙΑΣ 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2023 – Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ JCB ME81028»

ΑΠΟΦΑΣΗ 126/2023 – Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ JCB ME134880»

ΑΠΟΦΑΣΗ 127/2023 – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΗΧ 7701, ΝΗΙ 3183 ΚΑΙ ΝIA 7709

ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2023 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης