Αποφάσεις Προέδρου 2012

Κατεβάστε τις Αποφάσεις του Προέδρου της ΔΕΥΑ Θέρμης για το 2012 σε εκτυπώσιμη μορφή pdf:

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2012 – Διενέργεια εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2012 – Διενέργεια εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2012 – Διενέργεια εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2012 – Διενέργεια ανάθεσης προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2012 – Διενέργεια εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2012 – Διενέργεια εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 32/2012 – Εντολή πληρωμής εξόδου βάσει εντάλματος προπληρωμής

ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2012 – Εντολή πληρωμής προστίμου

ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2012 – Εντολή πληρωμής εξόδου βάσει εντάλματος προπληρωμής

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2012 – Συμμετοχή υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης σε επιμορφωτικό σεμινάριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2012 – Εντολή πληρωμής εξόδου βάσει εντάλματος προπληρωμής

ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2012 – Εντολή πληρωμής εξόδου βάσει εντάλματος προπληρωμής

ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2012 – Εφαρμογή του άρθρου 9 παρ.2 της Σ.Σ.Ε των Δ.Ε.Υ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2012 – Εντολή πληρωμής εξόδου βάσει εντάλματος προπληρωμής

ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2012 – Διενέργεια εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2012 – Διενέργεια εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2012 – Εντολή πληρωμής εξόδου βάσει εντάλματος προπληρωμής

ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2012 – Διενέργεια εκτέλεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2012 – Εντολή πληρωμής εξόδου βάσει εντάλματος προπληρωμής

ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2012 – Διενέργεια εκτέλεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2012 – Διενέργεια ανάθεσης προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2012 – Διενέργεια εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 95/2012 – Διενέργεια ανάθεσης προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 96/2012 – Διενέργεια εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 97/2012 – Διενέργεια ανάθεσης προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 98/2012 – Διενέργεια ανάθεσης προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 100/2012 – Διενέργεια ανάθεσης προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 101/2012 – Απασχόληση σπουδαστή των Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης στην Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στα πλαίσια πρακτικής εξάσκησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2012 – Ορισμός υπευθύνων είσπραξης χρημάτων που καταβάλουν οι οδηγοί βυτιοφόρων οχημάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2012 – Διενέργεια ανάθεσης προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 109/2012 – Διενέργεια ανάθεσης προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 110/2012 – Διενέργεια ανάθεσης προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 111/2012 – Διενέργεια ανάθεσης προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 112/2012 – Διενέργεια εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 119/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 126/2012 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 127/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2012 – Διενέργεια εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 129/2012 – Διενέργεια εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 130/2012 – Διενέργεια εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 131/2012 – Ορισμός υπευθύνου υπαλλήλου για τη συνεργασία με το ΙΝΕ της Γ.ΣΣ.Ε στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης ̈Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012 – Διενέργεια ανάθεσης προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 136/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2012 – Διενέργεια εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 140/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 141/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 142/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2012 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 145/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 146/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 152/2012 – Διενέργεια εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 153/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 159/2012 – Διενέργεια εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 161/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 163/2012 – Διενέργεια εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 164/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 165/2012 – Διενέργεια εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 170/2012 – Διενέργεια εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2012 – Διενέργεια εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 172/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 180/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 184/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 186/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 188/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 189/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 190/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2012 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 194/2012 – Εντολή πληρωμής δαπάνης ηλεκτροδότησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 195/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 196/2012 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 200/2012 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 201/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 202/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 206/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 207/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 208/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 209/2012 – Συμμετοχή υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης σε επιμορφωτικό σεμινάριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 211/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 213/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 215/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 218/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 221/2012 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 222/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2012 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 224/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 225/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 226/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 227/2012 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 228/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 230/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 231/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 232/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 234/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 236/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 240/2012 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 241/2012 – Εντολή πληρωμής εξόδου βάσει εντάλματος προπληρωμής

ΑΠΟΦΑΣΗ 244/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 245/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2012 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 249/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 251/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 253/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 256/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 260/2012 – Εντολή πληρωμής εξόδου βάσει εντάλματος προπληρωμής

ΑΠΟΦΑΣΗ 261/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 262/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 264/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 265/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 266/2012 – Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 270/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 274/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 277/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 280/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 282/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 285/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 288/2012 – Εντολή πληρωμής εξόδου βάσει εντάλματος προπληρωμής

ΑΠΟΦΑΣΗ 289/2012 – Εντολή πληρωμής εξόδου βάσει εντάλματος προπληρωμής

ΑΠΟΦΑΣΗ 290/2012 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 292/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 293/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 294/2012 – Διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 295/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 297/2012 – Εντολή πληρωμής εξόδου βάσει εντάλματος προπληρωμής

ΑΠΟΦΑΣΗ 298/2012 – Διενέργεια ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 302/2012 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διενέργεια προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης