Αποφάσεις Προέδρου 2017

Κατεβάστε τις Αποφάσεις του Προέδρου της ΔΕΥΑ Θέρμης για το 2017 σε εκτυπώσιμη μορφή pdf:

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2017 – Απευθείας Ανάθεση Προμήθειας με τίτλο: «ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 1⁄2 ΙΝΤΣΑΣ ΛΟΓΩ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2017 – Συμμετοχή υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης σε επιμορφωτικό σεμινάριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2017 – Απευθείας Ανάθεση Προμήθειας με τίτλο: «ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 1⁄2 ΙΝΤΣΑΣ ΚΑΙ 3/4 ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2017 – Επιστροφή Φ.Π.Α. χρηματοδοτούμενου έργου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2017 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2017 – Ανάκληση της με αριθμό 4/2017 απόφασης Προέδρου περί συμμετοχής υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης σε επιμορφωτικό σεμινάριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2017 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ́ΚΟΥΚΟΣ ́ ΣΟΥΡΩΤΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2017 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: «ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΦΑΚΕΛΩΝΑΠΟΣΤΟΛΗΣ »

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2017 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2017 – Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2017 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη & κατάθεση απολογητικού υπομνήματος ενώπιον του ΙΑ’ Τμήματος Πταισματοδίκη Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2017 – Μετακίνηση προσωπικού

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2017 – Συμμετοχή υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης σε επιμορφωτικό σεμινάριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 32/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2017 – Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2017 – Απασχόληση σπουδαστή των Τ.Ε.Ι. στην Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στα πλαίσια πρακτικής εξάσκησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2017 – Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2017 – Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2017 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2017 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2017 – Παράταση σύμβασης Καθαρισμού Απόφραξης & Συντήρησης Ε.Ε.Λ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2017 – Μετακίνηση προσωπικού

ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 52/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2017 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2017 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ EUROTECH»

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2017 – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2017 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2017 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2017 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2017 – Προγραμματισμένη Συντήρηση 250Η, Νέου Σκαπτικού Μηχανήματος JCB

ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2017 – Παράταση σύμβασης προμήθεια υποχλωριωδους νατρίου 2016-7

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2017 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2017 – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2017 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2017 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2017 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2017 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2017 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 73/2017 – πευθείας ανάθεση προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2017 – Παρακολούθηση διεργασιών στην Ε.Ε.Λ. Θέρμης από σπουδαστή των Α.Ε.Ι. στα πλαίσια εκπόνησης επιστημονικής εργασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 79/2017 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2017 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 87/2017 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2017 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ 90/2017 – Εντολή μετακίνησης και συμμετοχή υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης σε Εκπαιδευτικό Σεμηνάριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2017 – Εντολή εκτός έδρας μετακίνησης υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2017 – Παράταση σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016»

ΑΠΟΦΑΣΗ 95/2017 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 96/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 97/2017 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ – ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ 98/2017 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 100/2017 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ INVERTERS ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ́ ΡΕΜΑ ́ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ́Α2 ́ Δ.Ε ΜΙΚΡΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 101/2017 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΆΝΔΡΟΝΙ ́ Δ.Ε ΜΙΚΡΑΣ »

ΑΠΟΦΑΣΗ 102/2017 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ- ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ́Α1 ́ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 103/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 105/2017 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ 106/2017 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 109/2017 – Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση στη συζήτηση της με αριθμό 7334/2017 έκθεσης κατάθεσης δικογράφου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 110/2017 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ 111/2017 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ 112/2017 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ 113/2017 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟΥ ΕΕΛ 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 117/2017 – Απευθείας ανάθεσης εργασιών και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 118/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 119/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 121/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2017 – Παράταση σύμβασης ανακατασκευής Αμμολιποσυλλογης ΕΕΛ

ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 126/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 127/2017 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2017 – Απευθείας ανάθεσης εργασιών και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 129/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 130/2017 – Απευθείας ανάθεσης εργασιών και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 131/2017 – Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 133/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 134/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 136/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 139/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 140/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 141/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 142/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 145/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 146/2017 – Απευθείας ανάθεσης εργασιών και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 147/2017 – Σύσταση Συνεργείου Υπερωριακής Απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 149/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 152/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 153/2017 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ 154/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 156/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 157/2017 – Απευθείας ανάθεσης εργασιών και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 159/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 161/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 162/2017 – Ανάκληση της με αριθμό 68/2017 απόφασης Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΗ 163/2017 – Αποδέσμευση ποσών Κ.Α. προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 164/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 165/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 166/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2017 – Αποδέσμευση ποσών Κ.Α. προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΗ 168/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 169/2017 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 170/2017 – Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 171/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 172/2017 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΤΡΩΝΙ Δ.Ε. ΜΙΚΡΑΣ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 173/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 174/2017 – Διαπιστωτική πράξη κατάταξης υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2017 – Παράταση σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 177/2017 – Έγκριση εκτέλεσης των υπηρεσιών με τίτλο: “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ 2017”

ΑΠΟΦΑΣΗ 178/2017 – Έγκριση εκτέλεσης των υπηρεσιών με τίτλο: “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ 2017”

ΑΠΟΦΑΣΗ 179/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 180/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2017 – Παράταση συμβάσεων με τίτλο: α. «ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Γ.Γ. ΜΙΚΡΑΣ» & β. «ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Γ.Γ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 183/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 184/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 185/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 186/2017 – Συμμετοχή υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης σε επιμορφωτική διημερίδα

ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2017 – Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 188/2017 – Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 189/2017 – Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 190/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 192/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 193/2017 – Απασχόληση σπουδαστή των Τ.Ε.Ι. στην ΔΕΥΑ Θέρμης στα πλαίσια πρακτικής εξάσκησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 194/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 195/2017 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 196/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 197/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 198/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 200/2017 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ(Ν)”

ΑΠΟΦΑΣΗ 201/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 202/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2017 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ INVERTER ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α1 ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 204/2017 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 205/2017 – Παράταση σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 206/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 207/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 208/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 209/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 210/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 211/2017 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2017 – Παράταση σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 213/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2017 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο “ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ-ΜΙΚΡΑΣ 2017”

ΑΠΟΦΑΣΗ 215/2017 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο “ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕ ΘΕΡΜΗΣ 2017”

ΑΠΟΦΑΣΗ 216/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 217/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 218/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 219/2017 – Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 220/2017 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018”

ΑΠΟΦΑΣΗ 221/2017 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 222/2017 – Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2017 – Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 224/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 225/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 226/2017 – Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 227/2017 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 228/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 229/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 230/2017 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 231/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 232/2017 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 233/2017 – Λύση συμβάσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ 234/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 235/2017 – Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 236/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 237/2017 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 238/2017 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας ενημερωτικών αυτοκόλλητων εντύπων

ΑΠΟΦΑΣΗ 239/2017 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 240/2017 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 241/2017 – Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 242/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 243/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 244/2017 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 245/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 246/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 247/2017 – Έγκριση της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΗΓΑΔΙ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ”

ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2017 – Παράταση σύμβασης συντήρησης, καθαρισμού και απόφραξης των δικτύων αποχέτευσης των οικισμών του Δήμου Θέρμης

ΑΠΟΦΑΣΗ 249/2017 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 250/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης προμήθειας και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 251/2017 – Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2017 – Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ 253/2017 – Έγκριση εκτέλεσης απευθείας ανάθεσης εργασιών και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 254/2017 – Συμμετοχή υπαλλήλων της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης σε επιμορφωτικό σεμινάριο

ΑΠΟΦΑΣΗ 255/2017 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 256/2017 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 258/2017 – Διενέργεια απευθείας ανάθεσης εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 259/2017 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 260/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 261/2017 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 262/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 264/2017 – Απευθείας ανάθεση εργασιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 265/2017 – Έγκριση εκτέλεσης απευθείας ανάθεσης εργασιών και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 266/2017 – Σύσταση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης