Διακηρύξεις ΔΕΥΑ Θέρμης

Πρόσκληση για την απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επεκτάσεις – Συνδέσεις Δικτύων Δ.Ε. Μίκρας», προϋπολογισμού 29.999,27€

Διακήρυξη “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ”

Κατεβάστε εδώ την ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ ΕΚΓΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κατεβάστε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ" Κατεβάστε εδώ το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κατεβάστε εδώ τα ΕΝΤΥΠΑ (ΕΕΕΣ) &...

Πρόσκληση για την απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επεκτάσεις – Συνδέσεις Δικτύων Δ.Ε. Μίκρας», προϋπολογισμού 29.999,27€

Διακήρυξη “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ”

Κατεβάστε εδώ την ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ Κατεβάστε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ Κατεβάστε εδώ το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κατεβάστε εδώ τα ΕΝΤΥΠΑ (ΕΕΕΣ) &...

Πρόσκληση για την απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επεκτάσεις – Συνδέσεις Δικτύων Δ.Ε. Μίκρας», προϋπολογισμού 29.999,27€

Ανακοίνωση Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου – ΣΟΧ 1/2023

Κατεβάστε εδώ την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Κατεβάστε εδώ το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ Κατεβάστε εδώ την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 05/11/2023 – 14/11/2023 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2023 Κατεβάστε εδώ...

Διακήρυξη “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ”

Διακήρυξη “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ”

Κατεβάστε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ" Κατεβάστε εδώ την ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ Κατεβάστε εδώ το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κατεβάστε εδώ τα ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΕΕΣ &...

Πρόσκληση για την απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επεκτάσεις – Συνδέσεις Δικτύων Δ.Ε. Μίκρας», προϋπολογισμού 29.999,27€

Διακήρυξη “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ”

Κατεβάστε παρακάτω τα ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ σε εκτυπώσιμη μορφή pdf: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙI - TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ...