2310 460 530 και 2310 460 540 deyak@thermi.gov.gr

ΔΕΥΑ Θέρμης

ΔΕΥΑ Θέρμης

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Θέρμης
Μακρυγιάννη 15Α, ΤΚ 57001, ΘΕΡΜΗ

2310 460 530 και 2310 460 540

Τηλεφωνικό Κέντρο

2310 460 531

Fax

6974 995 177

Τηλέφωνο Ανάγκης – Βλάβες

Αιτήσεις – Πρωτόκολλο:

2310 460 543

Τμήμα Καταναλωτών – Λογαριασμών:

2310 460 535

Αποχέτευση

2310 460 536

Καταμετρήσεις:

2310 460 545

Διοίκηση:

2310 460 532

Ταμείο:

2310 460 533

Λογιστήριο:

2310 460 537 – 534

Αναλύσεις – Βιολογικός:

2310 465 461

Εργοτάξιο:

2310 465 086

Διοίκηση:

Τμήμα Καταναλωτών:

Λογιστήριο:

Λογιστήριο:

Τεχνική Υπηρεσία:

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: