Ισολογισμοί ΔΕΥΑ Θέρμης

Ισολογισμός 2021

Ισολογισμός 2020

Ισολογισμός 2019

Ισολογισμός 2018
Ισολογισμός 2017