Τα νέα της ΔΕΥΑ Θέρμης

Ανακοινώσεις, προκηρύξεις και νέα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Θέρμης
Ανακοίνωση ΔΕΥΑ Θέρμης

Ανακοίνωση ΔΕΥΑ Θέρμης

Η ΔΕΥΑ Θέρμης ενημερώνει τους καταναλωτές ότι η οποιαδήποτε μείωση παροχής νερού ή ακόμη και διακοπή υδροδότησης που σημειώνεται σε τμήμα του οικισμού Τριαδίου οφείλεται σε βλάβη του κεντρικού αγωγού. Η αποκατάσταση της υδροδότησης θα γίνει τις πρώτες πρωινές...

Ανακοίνωση ΔΕΥΑ Θέρμης

Ανακοίνωση ΔΕΥΑ Θέρμης

Η ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ παρακαλεί τους καταναλωτές της οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο αποχέτευσης, να μην απορρίπτουν σ΄ αυτό βαφές, χρώματα, λάδια, αλλά και μωρομάντηλα, μπατονέτες κι άλλα είδη προσωπικής υγιεινής, καθώς βουλώνουν σωληνώσεις, υπερχειλίζουν φρεάτια,...

Διακήρυξη “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ”

Διακήρυξη “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ”

Κατεβάστε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ" Κατεβάστε εδώ την ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ Κατεβάστε εδώ το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κατεβάστε εδώ τα ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΕΕΣ &...

Διακήρυξη “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ”

Διακήρυξη “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ”

Κατεβάστε παρακάτω τα ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ σε εκτυπώσιμη μορφή pdf: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙI - TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ...

Ανακοίνωση ΔΕΥΑ Θέρμης

Ανακοίνωση ΔΕΥΑ Θέρμης

Σας ενημερώνουμε ότι τα ταμεία Τριλόφου και Βασιλικών θα παραμείνουν κλειστά από 10/7 έως και 14/7. Η εξυπηρέτηση θα γίνεται στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΘ στην...

Ανακοίνωση ΔΕΥΑ Θέρμης

Ανακοίνωση ΔΕΥΑ Θέρμης

Η ΔΕΥΑ Θέρμης ενημερώνει τους καταναλωτές της ότι, σε περίπτωση ανεπιτυχούς ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής εξόφλησης του λογαριασμού τους, να προσθέσουν μπροστά από τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής που αναγράφεται στον λογαριασμό τους το πρόθεμα RF όπως στο αναγράφεται...

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου παρατείνονται οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για εξόφληση οφειλών προς τη ΔΕΥΑΘ

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου παρατείνονται οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για εξόφληση οφειλών προς τη ΔΕΥΑΘ

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 παρατείνεται η προθεσμία για την εξόφληση οφειλών προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του δήμου Θέρμης, έπειτα από σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιχείρησης. Ειδικότερα σύμφωνα με τη ρύθμιση προβλέπονται τα...

Ανακοίνωση ΔΕΥΑ Θέρμης

Ανακοίνωση ΔΕΥΑ Θέρμης

Σας ενημερώνουμε ότι τα ταμεία Τριλόφου και Βασιλικών θα παραμείνουν κλειστά από 9/6 έως και 16/6. Η εξυπηρέτηση θα γίνεται στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΘ στην...

Ολοκλήρωση Έργου Αποχέτευσης στην Επέκταση Θέρμης Α’ Φάση

Ολοκλήρωση Έργου Αποχέτευσης στην Επέκταση Θέρμης Α’ Φάση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΕΡΜΗΣ Α’ ΦΑΣΗ   Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ανακοινώνει την ολοκλήρωση του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης α΄ φάση», προϋπολογισμού 3.550.000,00€. Το έργο παραδόθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών Χρήσης 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών Χρήσης 2022

Κατεβάστε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2022 Κατεβάστε εδώ την ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑ...

Διακήρυξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ»

Διακήρυξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ»

Κατεβάστε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ» Κατεβάστε εδώ την ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ Κατεβάστε εδώ το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κατεβάστε εδώ τα ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΕΕΣ &...