Οδηγίες Χρήσης του i-Bill

Άμεση εξόφληση των λογαριασμών σας μόνο με τη χρήση του κωδικού πληρωμής

Κάνοντας κλικ στο i-Bill ανοίγει ένα νέο παράθυρο με την παρακάτω εικόνα:

Πληκτρολογούμε τον Κωδικό πληρωμής που βρίσκεται στον Λογαριασμό που θέλουμε να πληρώσουμε.

Κάνωντας κλικ στο “Εμφάνιση” εμφανίζεται η η παρακάτω καρτέλα με τον λογαριασμό που αντιστοιχεί στο Κωδικό πληρωμής που καταχωρήσαμε:

Από την καρτέλα αυτή μπορούμε να εκτυπώσουμε ή αποθηκεύσουμε τον λογαριασμό, καθώς και να τον πληρώσουμε κάνοντας κλικ στο κόκκινο κουμπί “Πληρωμή” πάνω αριστερά. 

Κάνοντας κλικ στο “Πληρωμή” μεταφερόμαστε στη παρακάτω οθόνη:

Σε αυτό το σημείο μπορούμε να πληρώσουμε και μικρότερο ποσό, το οποίο και πρέπει να καταχωρήσουμε στο Ποσό πληρωμής

(π.χ. αντί του 53,30 μπορούμε να βάλουμε μικρότερο ποσό).

Αφού συμπληρώσουμε τα στοιχεία που ζητάει η Τράπεζα κάνουμε κλικ στο “Πληρωμή

και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Επιλέγουμε τον τρόπο πληρωμής.

Και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Καταχωρούμε τα στοιχεία που πρέπει και κάνουμε κλικ στο “Πληρωμή“.

Η πληρωμή μας έχει ολοκληρωθεί και μας έρχεται e-mail επιβεβαίωσης.