Σχετικά με τη ΔΕΥΑ Θέρμης

Διοικητικό Συμβούλιο, κανονισμοί και πληροφορίες σχετικά με τη ΔΕΥΑ Θέρμης

Σχετικά με τη ΔΕΥΑ Θέρμης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Θέρμης είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις του Ν. 1069/80.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης ιδρύθηκε το 2011 μετά από συνένωση των ΔΕΥΑ Θέρμης και ΔΕΥΑ Μίκρας με βάση τις διατάξεις του Ν. 1069/80 και λειτουργεί με σκοπό την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και αποχέτευσης των πολιτών του Δήμου, τη βελτίωση του υφιστάμενου υδρευτικού δικτύου, την ολοκλήρωση της κατασκευής και λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου, την ουσιαστική και ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής.

Η βέλτιστη παροχή αυτών των υπηρεσιών παραμένει ο πρωταρχικός στόχος ο οποίος προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των εξυπηρετούμενων πολιτών για υγιεινή ποιότητα ζωής και αναβάθμιση του περιβάλλοντος..

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης εξυπηρετεί πληθυσμό ο οποίος ανέρχεται σε 51.000 άτομα με σύνολο υδρομετρητών 25.300 και με συνεχώς αυξανόμενη τάση λόγω της εκρηκτικής οικιστικής ανάπτυξης, με αποτέλεσμα η ετήσια κατανάλωση ύδατος κατά το έτος 2016 να ανέλθει στα 2.980.874m3.

Το δίκτυο ύδρευσης, στο σύνολο των Δημοτικών Διαμερισμάτων ανέρχεται σε 700 Km μήκος και το δίκτυο αποχέτευσης σε 162 Km μήκος.

Η υδροδότηση των κατοίκων του Δήμου Θέρμης γίνεται από υδρευτικές γεωτρήσεις ενώ για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης χρησιμοποιούνται δεξαμενές εκμεταλλεύσιμης χωρητικότητας 10.125 m3.


Κατεβάστε εδώ τη Νομοθεσία 1069/80 (ΦΕΚ – 191 Α’) : “Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως” σε εκτυπώσιμη μορφή PDF.

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θέρμης με τον διακριτικό τίτλο Δ.Ε.Υ.Α.Θ., διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από :

πέντε (5) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου Θέρμης, εκ των οποίων ένας προέρχεται από τη μειοψηφία (παρ. 1, άρθ. 3, Ν. 1069/1980).

ένα (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Επαγγελματιών – Εμπόρων Θέρμης.

πέντε (5) δημότες ή κατοίκους του Δήμου Θέρμης που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης και

σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από (20) είκοσι εργαζομένους τότε στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει και ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων, οπότε μειώνεται κατά έναν (1) ο αριθμός των Δημοτών που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης.

H σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έχει ως εξής:

1. Ζελιλίδης Δαμιανός Πρόεδρος
2. Καρκατζίνος Νικόλαος Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή τον Κουγιουμτζίδη Κωνσταντίνο
3. Κούτρη Ευαγγελία με αναπληρωτή τον Γαντά Σπυρίδωνα
4. Πονερίδης Παναγιώτης με αναπληρωτή τον Μωραΐτη Αργύριο
5. Χατζηδημητρίου Φανή με αναπληρωτή τον Βογιατζή Δημήτριο
6. Ιωσηφίδης Ιωάννης με αναπληρώτρια την Τσιφτελίδου Αννα
7. Γραικός Κωνσταντίνος με αναπληρώτρια την κ. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη (Μαριάννα)
8. Νικολαϊδου Αναστασία με αναπληρωτή τον κ. Δημητρίου Δημήτριο
9. Κουλαουζίδης Γεώργιος με αναπληρωτή τον Λιόλιο Αντώνιο
10. Καρκαλή Μαρία με αναπληρωτή τον Τσόχα Κυριάκο
11. Νταλακούδης Δημήτριος με αναπληρώτρια την κ. Σφυριδάκη Παρασκευή

Κανονισμός Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Κατεβάστε τον Κανονισμό Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Θέρμης σε εκτυπώσιμη μορφή PDF.

Κατεβάστε τον Κανονισμό Αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Θέρμης σε εκτυπώσιμη μορφή PDF.

Μετρήσεις Κατανάλωσης

Τρόποι Πληρωμής

Η ΔΕΥΑ Θέρμης σας ενημερώνει ότι έχετε τη δυνατότητα εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης με τους παρακάτω τρόπους:

Α. Με ΜΕΤΡΗΤΑ ή POS
(Χρήση ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Η΄ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ καρτών)
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30 π.μ. – 13:30 μ.μ.
ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ 4, ΘΕΡΜΗ
ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
(πρώην Δημαρχείο Μίκρας)
ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
(πρώην Δημαρχείο Βασιλικών)

Β. Στα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ
(Μέχρι τη λήξη προθεσμίας πληρωμής)

Γ. Μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ: e-banking
(Χρήση κωδικού πληρωμής σε τράπεζα)

ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: ταμεία – αυτόματα μηχανήματα – πάγια εντολή (ο τρόπος συναλλαγής εξαρτάται από την εκάστοτε τράπεζα)

Ενημερωτικό Φυλλάδιο