Λόγω των επανειλημμένων βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης, που προκαλεί η εταιρεία ΑΕΡΙΟΥ κατά την κατασκευή του δικτύου της στην Δημοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου , παρατηρήθηκαν σημειακά προβλήματα θολότητας.

Η ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ ήδη έχει προχωρήσει στον καθαρισμό των κεντρικών αγωγών και συνεχίζει σε κατά τόπους εκτονώσεις του δικτύου.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι ποιοτικά το νερό τηρεί τις υγειονομικές προδιαγραφές μετά από ελέγχους που διενεργήθηκαν.