Νέα μέτρα ισχύουν από Δευτέρα 8 Νοεμβρίου σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από τη ΔΕΥΑ Θέρμης. Πρόκειται για εφαρμογή των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από την Covid-19 τα οποία έχουν δημοσιευτεί στο ΦΕΚ (αρ. 5138/5-11-2021) που ισχύουν σε όλη την Ελλάδα από το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06.00 έως και την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06.00.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνεται ότι από την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021, η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑ Θέρμης θα γίνεται σύμφωνα με τα νέα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ σχετικά με την είσοδο των πολιτών στο κτιριο της ΔΕΥΑ Θέρμης.

Ειδικότερα, στο ΦΕΚ ορίζεται ότι:

Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

– πιστοποιητικού εμβολιασμού

– πιστοποιητικού πρόσφατης νόσησης, έως έξι μήνες πριν

– βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για COVID-19 (PCR 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ΚΥΑ. Οι ανήλικοι από τεσσάρων έως και δεκαεπτά ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) 24 ωρών.

Για την επιβεβαίωση της ταυτοπροσωπίας είναι απαραίτητη η επίδειξη ταυτότητας ή άλλου σχετικού εγγράφου.